Rookie Gwyrdd

Pellter: 6.1km

Amser Reidio: 0.5 i 2 awr

Dringfa: 158m

Man Cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Faes Parcio Rhyslyn

Gradd: Gwyrdd / Rhwydd

Rookie Glas

Pellter: 2.6km

Amser Reidio: 0.75 i 1 awr

Dringfa: 250m

Man Cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Faes Parcio Rhyslyn

Gradd: Glas / Cymedrol

Llwybr Rookie

Dyma lwybr cychwynnol perffaith ar gyfer newydd-ddyfodiaid gyda llwybr eang a gostyngiadau ysgubol. Mae’r ardal sgiliau ar y llwybr yn cynnig cyfle i feicwyr ddatblygu eu sgiliau beicio technegol.

Llwybr troellog, sy’n gwyro ac yn ymdroelli, adeiladwyd llwybr Rookie mewn adrannau i ganiatáu i feicwyr brofi cymaint neu gyn lleied ag y dymunant.

Ar ddiwedd y llwybr gwyrdd mae dolen ddewisol 2.6km wedi’i graddio’n las sy’n rhoi blas o’r hyn sydd i ddod i’r rhai sy’n dymuno symud ymlaen. rth ddisgyn tuag at afon Afan mae’r ddolen yn datgelu rhai mannau cudd.

Gellir dod o hyd i ardaloedd picnic ar hyd y llwybr, felly mae croeso i chi ddod â phecyn bwyd!

I lawrlwytho map y llwybrau hyn ewch i wefan Beicio Mynydd Cymru.