Datganiad Hygyrchedd

Rydym ni’n awyddus i sicrhau bod ein gwefan yn hygyrch i bawb. Lle bo modd, byddwn ni’n ceisio rhagori ar Reoliadau Hygyrchedd 2018 i Gyrff Sector Cyhoeddus. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl fedru edrych ar ein gwefan.

Datblygwyd gwefan Calon Ddramatig Cymru yn unol â safon A Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 2.1.

Byddwn ni’n ymdrechu i sicrhau;

  • Bod yr iaith a ddefnyddiwn yn Gymraeg a Saesneg yn osgoi jargon ac yn hawdd ei deall.
  • Bod dewisiadau testun ar gael yn y cynnwys di-destun sydd ar y safle.
  • Bod modd addasu ein cynnwys a’i fod wedi’i ddilyniannu’n gywir â’r mapiau safleoedd sydd ar gael ar gyfer pob tudalen
  • Mae’r safle hwn yn defnyddio Dalenni Arddull sy’n Rhaeadru (Cascading Style Sheets neu CSS), fel bod modd i chi deilwra’r cyflwyniad i gyd-fynd â’ch dewisiadau eich hun.
    • Gallwch edrych ar yr wybodaeth yn y wefan heb arddulliau.
    • Mae maint y testun yn gymharol, sy’n golygu bod modd i chi addasu maint y testun yn eich porwr.

Er ein bod yn gweithio i sicrhau bod y safle hwn mor hygyrch â phosibl, mae’n bosibl y byddwch yn teimlo y gallem wella ambell elfen. Os bydd gennych anghenion mynediad penodol yng nghyswllt cynnwys ein gwefan nad ydym ni’n darparu ar eu cyfer, cysylltwch â ni ar bob cyfrif yn contact@dramaticheart.wales