Archwilio Parc Coedwig Afan

Lai na dau gan mlynedd yn ôl, roedd Cwm Afan yn ddarlun gwledig tangnefeddus o ˆyd a barlys, gwartheg a defaid.

Ond yna daeth ffrwydriad y pyllau glo, ac yn sgîl hynny, dair rheilffordd a miloedd o weithwyr. Pharodd hynny ddim. O’r 17 o gymoedd ym meysydd glo De Cymru, Afan oedd y cyntaf i golli ei holl byllau, a chaeodd yr un olaf yn 1970. Ers hynny, mae’r cwm wedi cael ei drawsnewid yn rhyfeddol unwaith eto: mae bellach yn faes chwarae antur helaeth ar gyfer gweithgareddau awyr agored: cerdded, rhedeg ar hyd llwybrau, pysgota… ac yn arbennig beicio mynydd.

Mae Parc Coedwig Afan yn cynnwys rhyw 130km o lwybrau beicio, sy’n amrywio o reidiau hwylus i’r teulu i rai sy’n bendant ar gyfer arbenigwyr. Mae Parc Coedwig Afan yn lle da i ddechrau, gyda’r Trywydd hwylus i deuluoedd a’r di-brofiad yn y cwm, ond mae digon i arbenigwyr hefyd. Mae mwy fyth ar gyfer reidwyr profiadol ymhellach i fyny’r cwm yng Nglyncorrwg. Mae’r ddwy ganolfan yn llawn cyfleusterau llogi beiciau/caffi/gwersylla, ac mae llwybr hwylus, addas i deuluoedd, yn ddolen gyswllt rhyngddyn nhw. Ochr arall y cwm, ger Tonmawr, mae trydydd safle – Parc Beicio Afan – yn cynnwys nifer o rediadau byrrach ond technegol dros ben, i herio sgiliau reidwyr profiadol.

Cyfleusterau a Gweithgareddau Ymwelwyr

Llwybrau Beicio a Beicio Mynydd

Llwybrau Cerdded

Llogi Beiciau, Hyfforddiant a Siopau Beiciau

Cyrraedd Yma

Porth Darganfod Parc Coedwig Afan

Digwyddiadau