Cyrraedd Yma

Mewn Car

Gadewch yr M4 yng Nghyffordd 40 a dilyn yr arwyddion brown ar yr A4107 i Barc Coedwig Afan.

Peidiwch â defnyddio mapiau Google gan fod y cyfarwyddiadau i’r lleoliad hwn yn gallu bod yn anghywir.

Fel arall, gallech lawrlwytho ap ‘What 3 Words’. Dyma’r cyfeiriadau tri gair ar gyfer y prif gyrchfannau ym Mharc Coedwig Afan:

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan – attend.stance.selects

Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg – shorthand.camps.lunching

Maes Parcio Rhyslyn – coil.banks.shed

Parc Beiciau Gyfylchi – reserving.eternity.treetop

Ar Drên

Mae Gorsaf Parcffordd Port Talbot ar y brif lein reilffordd gyda gwasanaethau Great Western yn rhedeg o London Paddington trwy Reading, Swindon, Bristol Parkway (yn cysylltu â gogledd-ddwyrain a chanolbarth Lloegr), Casnewydd, Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Port Talbot ac ymlaen i Gastell-nedd ac Abertawe.

Mae Trafnidiaeth i Gymru yn rhedeg gwasanaethau uniongyrchol i orsaf Parcffordd Port Talbot o Gaerdydd, Casnewydd, Henffordd, Amwythig, Crewe a Manceinion, gyda chysylltiadau â de a gorllewin Lloegr yng Nghaerdydd.

I ymwelwyr tramor, mae cysylltiadau rheilffordd/awyr da o feysydd awyr Gatwick a Heathrow, ac o feysydd awyr rhyngwladol Bryste a Chaerdydd.

Ar Fws

I gynllunio eich taith, ewch i https://www.traveline.cymru. Traveline Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth Llywodraeth Cymru am Drafnidiaeth Gyhoeddus yng Nghymru a bydd yn rhoi gwybod i chi am yr holl ddewisiadau trafnidiaeth gyhoeddus a all eich cludo i’ch cyrchfan.

Lleolir y prif safleoedd bysiau ym Mharc Coedwig Afan ym Mhont-rhyd-y-fen/Oakwood, Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan, Cymer a Glyncorrwg.

Ar Feic

Mae Llwybr Beicio 887 Sustrans yn ymestyn o’r arfordir ger Glan Môr Aberafan yr holl ffordd i Barc Coedwig Afan. Mae’r llwybr beicio gwastad, oddi ar y ffordd, yn mynd trwy ganol tref Port Talbot ac ymlaen i bentrefi Cwmafan, Pont-rhyd-y-fen, Cymer, Blaengwynfi ac Abergwynfi ym mhen uchaf Cwm Afan. Mae Llwybr 885 hefyd yn cysylltu â Glyncorrwg Mae Llwybr Beicio 46 Sustrans hefyd yn cysylltu â dinas Abertawe. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Wefan Sustrans.

Cyfeiriadau:-

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan
Cynonville
Port Talbot
SA13 3HG

Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg
Parc Ynyscorrwg
Glyncorrwg
Port Talbot
SA13 3EA