Pellter: 3milltir / 4.8km

Hyd yn Fras: 1.5 awr

Man Cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Anhawster: Moderate

Taith yr Afon a’r Rheilffordd

Cerddwch ar hyd glannau afon Afan a thuag at lwybr hen Reilffordd Fwynau De Cymru Brunel â’i thwnnel. Mae’r daith gerdded hon yn hawdd yn gyffredinol gyda llethr fer, serth 60 metr (200 troedfedd) o uchder i ffordd y goedwig yn ei phen pellaf.

I lawrlwytho gwybodaeth am lwybrau cerdded a manylion am gynlluniau gwyro a chau a allai effeithio ar y llwybr hwn, ewch i dudalennau llwybrau cerdded Cyfoeth Naturiol Cymru.