Pellter: 1.25milltir / 2km

Hyd yn Fras: 45 munud

Man Cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Anhawster: Hawdd

Taith Hen Ffordd y Llan

Mae’r daith gerdded fer, hwylus hon yn eich arwain trwy goedwigoedd a llennyrch hynafol ar hyd hen heol y plwyf i Gastell-nedd. Dilynwch hen lwybrau a ffyrdd coedwig ar y daith hamddenol hwn.

I lawrlwytho gwybodaeth am lwybrau cerdded a manylion am gynlluniau gwyro a chau a allai effeithio ar y llwybr hwn, ewch i dudalennau llwybrau cerdded Cyfoeth Naturiol Cymru.