Pellter: 3.5milltir / 5km

Hyd yn Fras: 2 awr

Man Cychwyn: Maes parcio Rhyslyn neu Gyfylchi

Anhawster: Cymedrol

Llwybr Penrhys

Uchafbwyntiau’r llwybr hanesyddol hwn yw golygfeydd gwych dros Gwm Afan a Phontrhydyfen, pentref sy’n enwog am ei lu o fannau croesi’r afon a oedd mor hanfodol yn ei hanterth yn y 19fed ganrif. O faes parcio Rhyslyn, mae’r llwybr hwn yn cychwyn yn wastad ar ffordd y goedwig ac yn wastad ar hyd copa’r bryn, ond mae llethr serth 180 metr (600 troedfedd) i fyny llwybr cerrig i’r copa ac yna mae disgyniad serth yn ôl i lawr.

I lawrlwytho gwybodaeth am lwybrau cerdded a manylion am gynlluniau gwyro a chau a allai effeithio ar y llwybr hwn, ewch i dudalennau llwybrau cerdded Cyfoeth Naturiol Cymru.