Pellter: 5.5milltir / 10km

Hyd yn Fras: 3.5 awr

Man Cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu faes

Anhawster: Angen cryn Ymdrech

Llwybr Crib Gyfylchi

Mae teithiau cerdded prydferth trwy’r goedwig a golygfeydd gwych yn werth yr ymdrech o ddringo 250 metr (dros 800 troedfedd). Dilynwch ffyrdd coedwig a llwybrau caregog. Mae’r daith yn eithaf serth mewn mannau, felly rydym yn awgrymu gwisgo esgidiau cerdded a dillad gwrth-ddwr.

I lawrlwytho gwybodaeth am lwybrau cerdded a manylion am gynlluniau gwyro a chau a allai effeithio ar y llwybr hwn, ewch i dudalennau llwybrau cerdded Cyfoeth Naturiol Cymru.