Pellter: 23km

Amser Reidio: 1.5 i 3 awr

Dringfa: 450m

Man Cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Coedwig

Gradd: Coch / Anodd

Y Wal

Mae’r wal yn ddolen 20km ysgubol ar hyd trac sengl yn bennaf gyda golygfeydd godidog a disgyniadau sy’n ddigon i godi gwallt eich pen a gwneud i’ch calon guro fel gordd ar hyd y ffordd. Gwyliwch am y ‘Graveyard’ a daliwch yn dynn wrth i chi wibio i lawr y disgyniad olaf.

I lawrlwytho map o’r llwybr hwn, ewch i wefan Beicio Mynydd Cymru.