Pellter: 15km

Amser Reidio: 1.5 i 3 awr

Dringfa: 405m

Man Cychwyn: Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg

Gradd: Coch / Anodd

Whites Level

Y llwybr 15.2km hwn yw’r llwybr mwyaf technegol yn y parc ac mae’n cynnwys dringfeydd nadreddog, rhannau cyfyng trwy’r coed a llethrau creigiog ar y disgyniad olaf (‘Darkside’). Caiff beicwyr ddewis disgyn ar hyd llwybr du, sy’n ddwywaith cymaint o hwyl i feicwyr mentrus.

I lawrlwytho map o’r llwybr hwn, ewch i wefan Beicio Mynydd Cymru.