Pellter: 14.4km

Amser Reidio: 1.5 i 3 awr

Dringfa: 353m

Man Cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Coedwig

Gradd: Coch / Anodd

Penhydd

Mae llwybr Penhydd, sy’n 14.4km, yn dechrau ar hyd llwybr Blue Scar wrth i chi ddringo o’r ganolfan ymwelwyr ond pan fydd Blue Scar yn newid cyfeiriad, mae llwybr Penhydd yn dal i godi. Mae’r dringfeydd mawr yma, a rhai rhannau creigiog newydd a mwy serth ar y daith yn ôl i’r ganolfan ymwelwyr yn gwneud hwn yn llwybr heriol iawn.

I lawrlwytho map o’r llwybr hwn, ewch i wefan Beicio Mynydd Cymru.