Pellter: 46km

Amser Reidio: 4-7 awr

Dringfa: 2000m

Man Cychwyn: Canolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg

Gradd: Coch / Anodd

Nenlinell

Gan ddringo ar hyd yr un llwybr defaid â Lefel White, a pharhau i ddringo ar hyd llwybrau coedwig hir, gydag disgyniadau a fydd wrth fodd eich calon, yn llifo ar hyd trac sengl technegol, cewch eich gwefreiddio gan olygfeydd nenlinell o Fannau Brycheiniog, y Preseli, y Mynyddoedd Du ac arfordir De Cymru.

Bydd y llwybr 46km hwn yn profi eich stamina a’ch menter, gydag adrannau trac sengl technegol megis ‘Ar y Dibyn’ a ‘Caledfwlch’. Eich gwobr fydd golygfeydd eang a disgyniad creigiog, 6km, yn ôl I Lyncorrwg, pryd bydd angen nerfau cadarn. Hefyd mae’r trywydd yn cynnwys 2 ddolen y gallwch eu defnyddio i’w wneud yn fyrrach

Gofalwch eich bod chi a’ch cyfarpar yn gwbl barod ar gyfer reid Nenlinell epig!

Sylwer, os gwelwch yn dda, fod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud gwaith gwella sylweddol ar y llwybrau sy’n rhan o’r Nenlinell a ‘Blade’, fel rhan o Brosiect Ailosod y Nenlinell. Bydd rhai adrannau o’r Nenlinell a ‘Blade’ ar gau/wedi’u dargyfeirio gan y contractwyr. Gofynnir i chi ddilyn yr holl arwyddion diogelwch ar y safle, a stopiwch os bydd bancsmyn yn dweud wrthych chi am wneud.